January

Sermon Date Sermon Sermon Reference
January 1 “The Gracious Father” Luke 15:11-24
January 8 “Getting To It”  Haggai 1:2-14
January 15 “A Renewed Mind” Romans 12:1-2
January 22 “The “Foolishness” of God” 1 Corinthians 1:20-25
January 29 “Do Not Fret” Psalm 37:1-5